VÄLKOMMEN.

För att vår fortsatta kontakt skall
bli så meningsfull som möjligt bör vi
tillsammans fastslå fyra villkor vad gäller
varumärkesbyggande.

OK