1.

Att arbeta med varumärken handlar om
att arbeta med visioner - att kunna sätta
varumärket i ett sammanhang som
är större än det egna produkterna
och företaget.