ABC
Det är inte alltid helt självklart vad de olika uttryck som florerar i varumärkessammanhang betyder. Brand Management Network har därför sammanställt ett ABC så att vi alla kan förstå varandra utan risk för missförstånd.

A

Added Value

B

Brand
Branding
Brand Analysis
Brand Associations
Brand Audit
Brand Awarness
Brand Cannibalism
Brand Commitment
Brand Drain
Brand Equity
Brand Essence
Brand Extension
Brand Identity
Brand Image
Brand Index
Brand Loyalty
Brand Management
Brand Personality
Brand Position
Brand Premium
Brand Profile
Brand Stretching
Brand Switching
Brand Tracking
Brand Value
Brand Vandalism
Branduct
Business Idea

C

Co-branding
Copycat
Copyright
Core Brand
Corporate Brand
Corporate Identity
Corporate Image
Corporate Mission
Corporate Profile
Corporate Vision
Cross-branding